Gotowe Mieszkanie

Formularz Zgłoszeniowy firmy Gotowe Mieszkanie


Szanowni Państwo, celem zgłoszenia reklamacji prosimy o uzupełnienie formularza.
Prosimy o szczegółowy opis, datę wykrycia oraz załączenie zdjęć lub filmów zgłaszanej wady.
Jeśli zgłaszają Państwo więcej niż jedną usterkę, prosimy o wypełnienie odrębnych formularzy dla każdego zgłoszenia.
Wysłanie formularza będzie możliwe po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych.

Z wyrazami szacunku,
Serwis Gotowe Mieszkanie
Załącznik